Tydzień Obywatelski w Pleszewie 2017

Jestem OBYWATELEM - współdecyduję. W poniedziałek 27 marca 2017r. rusza kolejna odsłona Tygodnia Obywatelskiego w Pleszewie (już piąta). Zapraszamy organizacje pozarządowe i młodzież do udziału w tym wydarzeniu, które potrwa do piątku 31 marca.

Hasło przewodnie „Jestem OBYWATELEM- współdecyduję.”

Termin: 27-31 marca 2017r. (poniedziałek-piątek)

Miejsce: powiat pleszewski

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

 

Organizatorzy:

 • Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
 • Starostwo Powiatowe w Pleszewie
 • Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej- Lokalne Centrum Wolontariatu w Pleszewie
 • Fundacja Animacja
 • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
 • Spółdzielnia Socjalna PAIDI
 • Młodzieżowa Rada Miejska w Pleszewie
 • Pleszewskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Narkomanii

Partnerzy

 • Dom Kultury w Pleszewie
 • Spółka SPORT Pleszew

Odbiorcy:organizacje pozarządowe, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z powiatu pleszewskiego- Ok. 700 uczniów.

 

Proponowane działania skierowane do następujących szkół:

 

 1. Liceum im. Stanisława Staszica
 2. Zespół Szkół Technicznych
 3. Zespół Szkół Usługowo- Gospodarczych
 4. Zespół Szkół Przyrodniczo- Politechnicznych
 5. Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie
 6. Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie
 7. Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie
 8. Zespół Szkół w Kowalewie
 9. Zespół Szkół w Taczanowie
 10. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie

Cele

 • Promowanie wśród młodzieży aktywności społecznej i obywatelskiej.
 • Włączanie młodzieży we współdecydowanie o swoim mieście, gminie, powiecie (Jestem obywatelem współdecyduję).
 • Przeanalizowanie sytuacji młodzieży w powiecie pleszewskim i Gminie Pleszew.
 • Pokazywanie pozytywnych przykładów zaangażowania w działania na rzecz społeczności lokalnej.
 • Promocja wolontariatu.
 • Profilaktyka uzależnień poprzez wskazanie możliwości zagospodarowania czasu wolnego.

 

Działania

PONIEDZIAŁEK- 27 marca 2017r.

Wolontariat zobowiązuje- wstęp do grywalizacji

W tym dniu odbędą się zajęcia w klasach (po jednej klasie w każdej szkole- 10 klas).

Forma spotkania: gra drużynowa w klasach. Klasa zostaje podzielona na 3-4 drużyny. Zajęcia poprowadzi trener zewnętrzny z Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, Spółdzielni Socjalnej PAIDI, Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej.

Godziny: 8.00- 14.00

Miejsce: Szkoły

 

WTOREK- 28 marca 2017r. Włącz się do gry

Dzień z grami planszowymi w świetlicy

Spotkania z klasami poświęcone promowaniu wspólnego/grupowego spędzania czasu.

Młodzież przychodzić będzie do świetlicy na jedna godzinę lekcyjną- po jednej klasie ze szkoły. Dodatkowo wolontariusze z Lucyną Roszak pojadą do szkół w Taczanowie i Kowalewie.

Miejsce:Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie ul. Św. Ducha 5

Godziny:8.00-14.15

Forma spotkania: klasa zostanie podzielona na drużyny (2-4 osobowe), każda z drużyn zasiądzie do wybranej gry planszowej. W tematykę planszówek wprowadzać będą WOLONTARIUSZE .

Grafik

Godziny

Szkoła

8.00-8.45

ZSP2

8.55-9.40

ZSP1

9.50-10.35

ZST

10.55-11.40

ZSP3

11.40-12.30

ZSPP Marszew

12.40-13.25

LO

13.30-14.15

ZSUG

8.50-9.35

ZSP Kowalew

10.25-11.20

ZSP Taczanów


ŚRODA- 29 marca 2017r. godzina 12.00-14.00

DEBATA wolnego krzesła- kino Hel Pleszew

„Jestem OBYWATELEM- współdecyduję. Włączanie mieszkańców, w tym młodzieży we współdecydowanie o wiosce, mieście, gminie, powiecie.”

 

Czy młodzież jest włączana w podejmowanie decyzji o miejscu w którym mieszkają.

Jaką wiedzę na temat młodzieży w Gminie Pleszew i Powiecie Pleszewskim posiadamy.

Jak wygląda udział mieszkańców we współdecydowaniu.

Przejawy włączania obywateli i mieszkańców w politykę lokalną i krajową (wybory samorządowe, Budżet Obywatelski, konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi, projekt „Rewitalizacja miasta Pleszewa.” I inne)

Przebieg wydarzenia:

Przygotowania:  Z każdej z 10 szkół, jedna klasa, weźmie udział w DEBACIE. Wcześniej otrzyma zagadnienie, z którego musi zdobyć wiedzę, jak np. liczba młodzieży w gminie Pleszew i powiecie pleszewskim i inne.

Zagadnienie to zostanie zaprezentowane podczas DEBATY przez przedstawiciela klasy, w oparciu o temat klasa przygotuje pytania lub temat do dyskusji dla panelistów (gości DEBATY).

Obowiązuje podstawowa zasada: aby zadać pytanie młodzież musi zająć miejsca na pustym krześle i stać się przez chwilę członkiem grupy dyskusyjnej.

Gość SPECJALNY: gościem specjalnym będzie Agnieszka Halama z Centrum Psychoedukacji i Doradztwa HALAMA z Trzcianki, poprowadzi GRAPHIC RECORDING z naszej debatyJ

Zaproszeni goście/panel iści:

 1. Artur Łęga- Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 2. Maciej Wasielewski- Starosta Pleszewski
 3. Arkadiusz Ptak- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 4. Jacek Bykowski- Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi

Moderator: Lucyna Roszak- Kierownik Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie, Koordynatorka Lokalnego Centrum Wolontariatu, Koordynatorka Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie

 

Zagadnienia dla klas:

 1. Liczba młodych ludzi w Gminie Pleszew i powicie pleszewskim- ZSP3
 2. Liczba uczniów w gimnazjach (Gmina Pleszew) i szkołach ponadgimnazjalnych (powiat pleszewski)- ZSP Taczanów
 3. Z jakiej infrastruktury w gminie Pleszew i powicie pleszewskim może korzystać młodzież odpłatnie i nieodpłatnie- ZSP2
 4. Nieformalne miejsca spotkań ludzi młodych w Gminie Pleszew i powicie pleszewskim (przykłady)- ZSP1
 5. Młodzieżowe Rady Miejskie- przykłady włączania młodzieży- ZSP Kowalew
 6. Budżet Obywatelski w Pleszewie- jakie działania dofinansuje, jaka liczba mieszkańców głosuje (na ogólną liczbę mieszkańców)- NLO
 7. Wybory samorządowe (liczba lub procent uprawnionych do głosowania uczestniczący w wyborach w gminach powiatu pleszewskiego)- ZST
 8. Organizacje działające na rzecz młodzieży i z młodzieżą w powiecie pleszewskim i Gminie Pleszew- ZSPP Marszew
 9. Jak szkoły angażują młodzież we współdecydowanie- przykłady- ZSUG
 10. Rewitalizacja Pleszewa- jako przykład zaangażowania mieszkańców- LO.

Przygotowując powyższe zagadnienia nie zapomnijcie podać źródeł zebranych danych.

Uwaga: wśród klas wylosujemy 3 nagrody zbiorowe: bon na kręgielnię i dwa bony do pizzerii.

Dla wszystkich uczestników przewidziane są PRZYPINKI.

Wśród wszystkich uczestników rozlosujemy 15 upominkówJ

Czwartek- 30 marca 2017r.

1)    Warsztaty projektowanie i drukowanie 3D

Temat:Warsztaty obejmą projektowanie obiektów do drukowanie na drukarkach 3D. Uczestnicy- młodzież poznają 2 aplikacje.

Warsztat poprowadzą uczniowie ( z I klasy technikum) z ZST w Ostrowie Wielkopolskim.

Warsztaty, zostały podzielone na następujące grupy:

Godziny 9.00-11.00- ZSP Taczanów, ZSP Kowalew, ZSP2, ZST, ZSPP Marszew

Godziny 11.00-13.00- ZSP1, ZSP3, NLO, LO, ZSUG

Miejsce:Powiatowa Świetlica Środowiskowa

2)     Warsztaty dla WOLONTARIUSZY

Wolontariat jako forma włączania się w organizację wydarzeń na rzecz społeczności lokalnej- planujemy DNI PLESZEWA 2017 i VI Pleszewską Grę Miejską.

Miejsce: Centrum Zabawy i Nauki PAIDI

Godziny: 9.00-13.00

Wolontariat i wartości jakie przyświecają temu ruchowi. Włączanie się wolontariuszy w działania na rzecz społeczności lokalnej. Program DNI Pleszewa i Pomarańczowej KRAINY oraz planowanie VI Pleszewskiej Gry Miejskiej.

Zajęcia poprowadzi Lucyna Roszak

Uczestnicy: wolontariusze- 20 osób.

Piątek- 31marca2017r. godzina 13.30

Miejsce: Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie, ul. Bolesława Krzywoustego 3, Pleszew

Godziny: 13.30-15.30

Spotkanie skierowane do dorosłych przedstawicieli organizacji i instytucji.

13.30-14.30- Spotkanie pod hasłem „Współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi.”

W spotkaniu udział weźmie Marzena Wodzińska- Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Arkadiusz Ptak Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

14.30-15.30- spotkanie nieformalne i poczęstunek dla gości w CWIO.

 

Opracowała: Lucyna Roszak

Kierownik Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie

Kontakt lucyroszak@yahoo.pl

Telefon 664054396

 

Organizowany w ramach Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom- imprezy profilaktycznej realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie

01_plakat_tydzień_obywatelski_2017_500x707mm_a2_3mm-01.8596.medium.jpg

 

Na górę
Centrum Wolontariatu w Pleszewie 2012 Profesjonalne rozwiązania internetowe