Szkolenie dla Koordynatorów wolontariatu szkolnego 2018

Zapraszamy na pierwsze z cyklu, BEZPŁATNE szkolenie „Organizacja wolontariatu w szkole.”

Szkolenie skierowane jest, szczególnie, do przedstawicieli szkół z powiatu pleszewskiego (m.in. dla koordynatorów wolontariatu szkolnego).

 

Wolontariat w szkole

Szkolenie odbędzie się 23 marca (piątek) 2018r. w godzinach 12.00- 16.00 w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie, ul. Bolesława Krzywoustego 3, Pleszew (obok Żabki).

 

Na zgłoszenia czekamy do czwartku 22 marca 2018r. pod nr telefonu +48 664054396. Osoba do kontaktu to Lucyna Roszak e-mail lucy.animacja@gmail.com

 

Cel szkolenia:

  • Poznanie zasad organizacji wolontariatu w szkole w oparciu o ustawę „Prawo oświatowe”
  • Nabycie przez uczestników wiedzy o wolontariacie w oparciu o „Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

Program:

  1. Przepisy prawne dotyczące wolontariatu wynikającez „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

a) definicje wolontariatu i wolontariusza

b) podmioty uprawione do korzystania z pracy wolontariusza

c) obowiązki korzystającego wobec wolontariusza

d) prawa i obowiązki wolontariusza

2. „Prawo oświatowe”

a) zapisy w statucie

3.  Szkolny Klub Wolontariatu

a) model organizacji wolontariatu w szkole: wymagana dokumentacja.

b) nawiązanie współpracy z Lokalnym Centrum Wolontariatu w Pleszewie

 

Na spotkaniu chcemy również podjąć dyskusję o powołaniu lokalnej sieci Szkolnych Klubów Wolontariatuoraz zaproponować tematykę i terminy kolejnych szkoleń dla Koordynatorów Szkolnego Wolontariatu.

Organizatorem szkolenia jest Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej, która od 2008r. prowadzi Lokalne Centrum Wolontariatu w Pleszewie i jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

 

Na górę
Centrum Wolontariatu w Pleszewie 2012 Profesjonalne rozwiązania internetowe