Powiatowa Świetlica Środowiskowa

Powiatowa świetlica środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie prowadzi Lokalne Centrum Wolontariatu

Informacje organizacyjne

Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej jest placówką pomocy społecznej, która podlega Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Lokalne Centrum Wolontariatu w Pleszewie jest programem realizowanym przez Śietlicę. 

Finansowanie

Działalność Świetlicy finansowana jest przez:

 • Starostwo Powiatowe w Pleszewie,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz przez
 • Miasto i Gminę  Pleszew 
 • Gminę Czermin,
 • Miasto i Gminę Dobrzyca,
 • Gminę Gizałki,
 • Gminę Gołuchów,
 • Miasto i Gminę Chocz.

Podsatwowe informacje

Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej działa od stycznia 2001 roku.

Celem działalności świetlicy jest zabezpieczenie czasu młodzieży z wiosek, z terenu powiatu pleszewskiego  dojeżdżającej do szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie maja zapewniony bezpłatny dostęp do komputerów, Internetu, gier planszowych i telewizora. Każdy może napić się ciepłej herbaty i odrobić lekcję.

Od września 2008 roku świetlica realizuje jako program Lokalne Centrum Wolontariatu.

Lokane Centrum Wolontariatu w Pleszewie

Z myślą o wspieraniu niezależnych inicjatyw społecznych, propagowaniu i rozwijaniu obywatelskiego uczestnictwa w życiu lokalnych środowisk we wrześniu 2008 r. powstało w świetlicy Centrum Wolontariatu. Twórcami idei powstania CW byli pedagodzy szkolni szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pleszewskiego, którzy wspólnie z przedsatwicielami Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie powołali do zycia Powiatowy Zespół Profilaktyczny.

Wsparciem i moterem działania dla nowotworzącego się CW  był projekt, realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie "Strategia dla wolontariatu. Stworzenie mechanizmu wsparcia i rozwju wolontariatu w Polsce" (czerwiec 2008-wrzesień 2009).

Drugim ważnym projektem, w którym udział wzieli przedsatwiciele Lokalnego Centrum Wolontariatu w Pleszewie był projekt „Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą rozwoju wolontariatu w Polsce” realizowany w 2012r. przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie

CW podobnie jak placówki tego typu na świecie prowadzi działalność polegającą na promowaniu bezinteresownej pomocy innym, szkoleniu wolontariuszy i współpracujących z nimi organizacjami.
Misją Centrum Wolontariatu jest łączenie ludzi potrzebujących pomocy z tymi, którzy chcą pomagać oraz promowanie idei wolontariatu w środowisku lokalnym.

Centrum Wolontariatu prowadzi:

 1. Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy - umożliwiają łączenie ludzi, którzy chcą pomagać  z tymi, którzy tej pomocy potrzebują,
 2. Promocje wolontariatu - przeprowadzana w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
 3. Szkolenia dla wolontariuszy oraz koordynatorów z instytucji/organizacji,
 4. Projekty wolontariackie angażujące młodzież.
 5. Poradnictwo w zakresie wolontariatu

Przynależność do Sieci/Federacji

Lokalne Centrum Wolonatriatu w Pleszewie jest członkiem

 • Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu  http://wolontariat.org.pl/ 
 • Wielkopolskiej Sieci Centrów Wolonatriatu http://wolontariat.wrk.org.pl/
Na górę
Centrum Wolontariatu w Pleszewie 2012 Profesjonalne rozwiązania internetowe