Partnerzy

Do naszych współpracowników i przyjaciół należą przede wszystkim organizacje, które przyjmują wolontariuszy.

Należą do nich:

 • Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy im .św. Józefa w Pleszewie,
 • Ośrodek Wsparcia w Pleszewie,
 • Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 • Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
 • Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
 • Pleszewskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Narkomanii
 • Fundacja Animacja
 • Dom Dziecka w Pleszewie,
 • Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie,
 • Starostwo Powiatowe w Pleszewie,
 • Drukarnia BOOKLET http://booklet.pl 
 • Proste Rozwiązania Internetowe www.pri.pl.
 • Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu  http://www.wolontariat.wrk.org.pl     
 • Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu    http://www.wolontariat.org.pl
 • Centrum Zabawy i Nauki PAIDI
 • Klub Sportowy STAL Pleszew
 • Kreatywny Stragan
 • SPAM Pleszew
Na górę
Centrum Wolontariatu w Pleszewie 2012 Profesjonalne rozwiązania internetowe