CyberDemokracja w świetlicy

O Cyberprzemocy w ramach projektu CybeDemokracja rozmawiać będziemy w październiku i listopadzie 2015r. w świetlicy

Dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w świetlicy realizujemy projekt CYBERDEMOKRACJA. Celem projektu jest wzmocnienie młodzieży w zakresie cybeprzemocy, która najczęściej dotyka ludzi młodych.

Grupa nieformalna CYBEAKTYWIŚCI w ramach dofinansowania w październiku i w listopadzie 2015r. zorganizuje następujące działania:

  • Szkolenie „W sieci” dla pedagogów szkolnych wraz z uczniami/wolontariuszami. 20 osobowa grupa pracować będzie nad scenariuszem godzinnych zajęć z Cybeprzemocy. Szkolenie oparte będzie o materiały Fundacji Dzieci Niczyje- 28.11.2015r.
  • Grupa z każdej ze szkół (szkoły ponadgimnazjalne z powiatu pleszewskiego i pleszewskie gimnazja) przeprowadzi następnie po 2 spotkania w klasach dotyczące cyberprzemocy.
  • Wydamy również materiały promocyjne, które promować będą koleżeństwo i braterstwo.

 

Projekt realizuje Grupa Nieformalna CYBERAKTYWIŚCI wraz z Powiatową Świetlicą Środowiskową dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie przy wsparciu FUNDACJI ANIMACJA Z PLESZEWA, oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie.

Lucyna Roszak

Na górę
Centrum Wolontariatu w Pleszewie 2012 Profesjonalne rozwiązania internetowe